Tijdlijn

In 2013 kocht Schipper Bosch de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort. In tegenstelling tot klassieke gebiedsontwikkeling, bekeken we de fabriek niet als afzonderlijk gebouw, maar is het gebied als geheel bekeken. Het gebied kreeg de naam De Nieuwe Stad, waartoe ook de herontwikkeling van Rohm en Haas, de Hogeschool en Zandvoort aan de Eem behoren. Het gebied is een stad in een stad, waar de gebruikers, functies en gebouwen elkaar versterken. Waar mensen werken, recreëren en leren en in de nabije toekomst: wonen.

Hieronder ziet u wat er tot nu toe is gebeurd in De Nieuwe Stad:

2013 - 2015

Aankoop Prodentfabriek en bouwen aan De Nieuwe Stad
Na de aankoop in 2013 zijn er gelijk huurders in de oude gebouwen van de Prodentfabriek neergestreken. Er ontstond een mooie mix van huurders; van kleine eenmanszaken tot grotere huurders, zoals onderwijsinstelling MBO Amersfoort.

In 2014 tekent de 50e huurder een contract en werd café-restaurant Hoog Vuur de huiskamer van het gebied. Er werd een muur uit het poorthuis gehaald en daarmee opende het gebied z’n deuren richting de Oliemolenhof (wat op dat moment nog een kale parkeervlakte was).

Schipper Bosch werkt samen met de gemeente aan een nieuwe vorm van herontwikkeling; het opbouwen van een nieuw stuk stad vanuit gebruik, anticiperend op behoeftes en veranderingen in de wereld.

2013 - 2015

Ambitiedocument 1.0

Het ambitiedocument 1.0 is het product van een twee jaar lang durend proces met gemeente Amersfoort, Schipper Bosch en vele andere gebruikers en betrokkenen. Ideeën uit  ‘pizzasessies’ zijn uitgewerkt in vijf pijlers voor de invulling en inrichting van het gebied. In het ambitiedocument staat op hoofdlijnen de ontwikkelrichting van het voormalige Oliemolenkwartier geschetst. In 2015 is dit ambitiedocument vastgesteld door de Gemeenteraad.

Lees hier het ambitiedocument

2015

Een derde leven voor de Paviljoens
De iconische Paviljoens deden oorspronkelijk dienst als tijdelijke tentoonstellingsruimte in het Duitse Kassel. Twee jaar later kwamen de gebouwen naar Almere en werd er een museum in gehuisvest. Toen het museum gedwongen de deuren sloot, kocht Schipper Bosch de gebouwen om ze een derde leven te geven in De Nieuwe Stad. De Paviljoens zijn ontworpen als verplaatsbaar bouwpakket. Een architectonisch icoon van circulariteit en tijdelijkheid. Ze vormen tot op vandaag de dag een ‘wand’ van de Oliemolenhof.

2016-2018

Participatie en realisatie Oliemolenhof

Begin 2016 presenteerde Schipper Bosch het eerste plan voor een plein voor De Nieuwe Stad – de Oliemolenhof – aan een klankbordgroep van bewoners, belanghebbenden en omwonenden. In 2017 volgde het definitieve ontwerp en datzelfde jaar startte ook de aanleg van het plein. De Oliemolenhof is van een kale parkeervlakte getransformeerd naar een multifunctioneel plein waar ruimte is voor ontspanning, ontmoeting en evenementen. Er kunnen elektrische auto’s worden opgeladen tussen meer dan 40 verschillende soorten bomen.

Ontwerp: ZUS
Uitvoering: VIC landscapes

2018

Actualisatie en aanvulling ambitiedocument
Na drie jaar te hebben gewerkt aan de opbouw van De Nieuwe Stad is het duidelijk dat een aantal onderwerpen uit ambitiedocument 1.0 om nadere invulling vragen. Bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren, de posities van de hoogteaccenten en het proces rondom de ontwikkeling van een bouwplan. Naar aanleiding van gesprekken met de gemeenteraad, de omgeving en de bewoners van De Nieuwe Stad werd een aanvulling op het ambitiedocument gepubliceerd. Het document moest helderheid geven over de doelen en wat er in De Nieuwe Stad mag en kan.

Lees hier de actualisatie en aanvulling op het ambitiedocument

2016 - 2019

Workshops en realisatie Het Platform
Het optoppen van de grootste hal in De Nieuwe Stad stond al op het wensenlijstje als in 2016 adviesbureau TwynstraGudde een nieuwe locatie zoekt en interesse heeft in De Nieuwe Stad. Een flexibel werkconcept miste nog in het gebied en dit was de kans om ook flexwerken aan De Nieuwe Stad toe te voegen. Na verschillende workshops met stakeholders werd een gebouw ontworpen dat als een brug – zwevend – over de bestaande hal gebouwd is terwijl Picnic en Poppodium FLUOR eronder gewoon doordraaien.

Ontwerp: Space Encounters in samenwerking met Schipper Bosch
Bouw: Van Bekkum

NB In 2020 krijgt Het Platform een plekje in het Jaarboek architectuur van Nederland, wordt het uitgeroepen tot Kantoorgebouw van het Jaar en wint het de stadsbouwprijs van Amersfoort.

2016 - heden

Woongebouw op kamer 10
Kamer 10 (ook wel: Fabrieksplein genoemd) is de parkeerplaats naast FLUOR aan de Amsterdamseweg. In september 2016 vond er voor het eerst een bijeenkomst plaats over het plan om een woongebouw op deze plek te realiseren. Die avond werd een klankbordgroep gevormd, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden. In 2017 en 2018 zijn meerdere ontwerpen gepresenteerd en is er veel input opgehaald.

Nadat de kaderstellende notitie vastgesteld is, kan hier een vervolg aan gegeven worden en worden omwonenden en belanghebbenden opnieuw uitgenodigd om mee te denken.

Januari 2022

Kaderstellende notitie
Op dinsdag 25 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders voor De Nieuwe Stad. De kaders gaan over inhoud (waar we aan werken), proces (hoe we eraan werken) en participatie (de mogelijkheden voor de omgeving om mee te denken).

Bekijk de kaderstellende notitie op de website van de gemeente Amersfoort.

19 februari 2022

Informatieve rondwandeling 

Zaterdag 19 februari namen omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden een kijkje in de toekomst van De Nieuwe Stad tijdens een rondwandeling door het gebied. Op meerdere locaties stonden vertegenwoordigers van Schipper Bosch en gemeente Amersfoort klaar om in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en reacties te verzamelen. Onder het genot van een kopje koffie van Het Lokaal en een soepje van Hoog Vuur maakten ruim 200 bezoekers de wandeling.

Bekijk de pagina bouwstenen om te zien wat er deze dag verteld is.

Bekijk het reactieverslag van deze dag.

30 mei 2022

Het Uitwerkingsvoorstel voor De Nieuwe Stad: stedenbouwkundig plan en uitwerking van de kaders wordt gedeeld met inwoners van Amersfoort en belanghebbenden. De bouwstenen – die we lieten zien op 19 februari 2022 – zijn de basis van dit uitwerkingsvoorstel. Met behulp van alle reacties vanuit Amersfoort en veel nauw overleg tussen Schipper Bosch, Gemeente Amersfoort, de ontwikkelaars van kamer 3 en 4 en stedenbouwkundig bureau ZUS is het plan verder uitgewerkt.

Liever een samenvatting lezen? Dat kan hier.

Op 9 juni 2022 heeft een spreekuur plaatsgevonden waar belanghebbenden en belangstellenden vragen konden stellen.

5 juli 2022

Het Uitwerkingsvoorstel voor De Nieuwe Stad: stedenbouwkundig plan en uitwerking van de kaders is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort. Dat betekent dat het door kan naar de ronde en het besluit van de Amersfoortse gemeenteraad.

4 oktober 2022

Het Uitwerkingsvoorstel voor De Nieuwe Stad: stedenbouwkundig plan en uitwerking van de kaders is vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Dat betekent dat we nu verder kunnen met het uitwerken van de verschillende deelplannen voor het gebied en de omgevingsvergunning aanvragen die nodig is om woningen te mogen bouwen in De Nieuwe Stad.

15 december 2022

Rondom de maquette nemen we omwonenden, belanghebbenden en raadsleden mee in ontwerpkeuzes die zijn gemaakt voor kamer 10 ( woongebouw op de hoek van de Brabantsestraat en De Nieuwe Poort) en kamer 2 (de plek waar nu restaurant/supermarkt Het Lokaal zit). Met de reacties die deze avond opgehaald worden gaan we het ontwerp van deze twee gebouwen verder aanscherpen.

maart 2023

Een mijlpaal! We dienen een vergunningsaanvraag in voor het eerste deelplan, Kamer 10, een woongebouw op de hoek van de Brabantsestraat en De Nieuwe Poort, die we de projectnaam het ‘Hoekhuis’ hebben gegeven. Lees en bekijk hier meer.

zomer 2023

We dienen ook de vergunningsaanvraag voor kamer 2 in,  een driehoekig woongebouw voor en boven de hal waarin Het Lokaal en Kunsthuis Glue gevestigd zijn. Dit gebouw van zes verdiepingen krijgt de projectnaam het ‘Havenhuis’. Lees en bekijk hier meer.

21 december 2023 - 31 januari 2024

Het bestemmingsplan voor het gehele gebied ligt ter inzage bij de Gemeente Amersfoort. De documenten zijn te bekijken in de publiekshal van Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1. Digitaal bekijken is ook mogelijk via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl

(identificatienummer NL.IMRO.0307.BP00171-0201).  Op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen staat bij de informatie over het ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Stad hoe u kunt reageren.