De Nieuwe Stad groeit!

Op deze speciale projectwebsite van ontwikkelaar Schipper Bosch ziet u wat er al gebeurd is in dit bijzondere stukje Amersfoort en vooral wat er nog gaat gebeuren.

De toekomst van De Nieuwe Stad

Stedenbouwkundig Plan en uitwerking van de kaders

Sinds 2013 werken Schipper Bosch, gemeente Amersfoort, Stedenbouwkundig bureau ZUS en vele belanghebbenden en geïnteresseerden samen aan een toekomstplan voor De Nieuwe Stad. Na een voortraject van participatiemomenten, ambitiedocumenten, updates en raadsstukken bestaat er sinds oktober 2022 een stedenbouwkundig plan, goedgekeurd door de Amersfoortse gemeenteraad. Dit plan schept de kaders voor de toekomst.

De Nieuwe Stad

Schipper Bosch kocht in 2013 de oude Prodentfabriek en behoedde daarmee deze bijzondere plek voor verval. Het gebied is met de herontwikkelde Zeepfabriek Rhom & Haas, Hogeschool Utrecht en Zandfoort aan de Eem omgedoopt tot De Nieuwe Stad.

De fabrieksgebouwen kregen een nieuwe functie, met behoud van de bestaande kwaliteiten. De Nieuwe Stad kent nu een mix van functies met diverse plekken voor ontmoeting, plekken om te werken, te vergaderen en met volop ruimte voor onderwijs, evenementen en recreatie.

Wilt u meer weten over De Nieuwe Stad, kijk op www.denieuwestad.nl.

Vervolg: hoe gaan we verder?

Schipper Bosch werkt met architecten aan de verschillende deelplannen voor de kamers (dat is de naam voor de verschillende bouwpercelen in het gebied). Voor twee woongebouwen is inmiddels een vergunning aangevraagd. Voor kamer 10 – een woongebouw op de hoek van de Brabantsestraat en De Nieuwe Poort – met projectnaam Het Hoekhuis. Lees meer. En voor kamer 2 – een woongebouw voor en boven de hal waarin Het Lokaal en Kunsthuis Glue gehuisvest zijn – met projectnaam Het Havenhuis. Lees meer. Het bestemmingsplan voor het gehele gebied lag tot en met 31 januari 2024 ter inzage. De procedure is nog niet afgerond: de binnengekomen zienswijzen worden verwerkt.

Wordt u graag op de hoogte gehouden?
Meld u aan als geïnteresseerde →

Nieuws