De Nieuwe Stad groeit!

Op deze speciale projectwebsite van ontwikkelaar Schipper Bosch ziet u wat er al gebeurd is in dit bijzondere stukje Amersfoort en vooral wat er nog gaat gebeuren.

De toekomst van De Nieuwe Stad

Uitwerkingsvoorstel: Stedenbouwkundig Plan en uitwerking van de kaders

Zaterdag 19 februari lieten we de bouwstenen voor het Stedenbouwkundig plan voor De Nieuwe Stad zien aan omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Met behulp van alle reacties die deze dag zijn opgehaald en veel nauw overleg tussen Schipper Bosch, Gemeente Amersfoort, de ontwikkelaars van kamer 3 en 4 en stedenbouwkundig bureau ZUS is het plan verder uitgewerkt. Dit uitwerkingsvoorstel is in juli 2022 vastgesteld door het college van Amersfoort. De gemeenteraad zal er later dit jaar een beslissing over nemen.

De Nieuwe Stad

Schipper Bosch kocht in 2013 de oude Prodentfabriek en behoedde daarmee deze bijzondere plek voor verval. Het gebied is met de herontwikkelde Zeepfabriek Rhom & Haas, Hogeschool Utrecht en Zandfoort aan de Eem omgedoopt tot De Nieuwe Stad.

De fabrieksgebouwen kregen een nieuwe functie, met behoud van de bestaande kwaliteiten. De Nieuwe Stad kent nu een mix van functies met diverse plekken voor ontmoeting, plekken om te werken, te vergaderen en met volop ruimte voor onderwijs, evenementen en recreatie.

Wilt u meer weten over De Nieuwe Stad, kijk op www.denieuwestad.nl.

Vervolg: hoe gaan we verder?

Wanneer het stedenbouwkundig plan is aangenomen door de gemeenteraad kunnen we verder met het uitwerking van de deelplannen per kamer (dat is de naam voor de verschillende bouwpercelen in het gebied). Per kamer komt er opnieuw een mogelijkheid om mee te kijken en te reageren.

Wilt u graag betrokken zijn bij de vervolgstappen?
Meld u aan als geïnteresseerde →

Nieuws