Vergunning ingediend Kamer 10, het “Hoekhuis”

Onlangs hebben we de vergunning voor het eerste deelplan, kamer 10, ingediend: een woongebouw op de hoek van de Brabantsestraat en De Nieuwe Poort, die we de projectnaam het ‘Hoekhuis’ hebben gegeven.

Over het ‘Hoekhuis’
Dit gebouw, ontworpen door Studio MUOTO uit Parijs, wordt een van de herkenningspunten van De Nieuwe Stad. Een slank woongebouw met twee ronde terrastorens met daarop veel groen aan de zuid- en oostkant, en lange balkons aan de westkant. Via de hoofdentree aan de noordkant komen de bewoners straks in de centrale hal. Aan de zijkant kunnen ze via de fietstrap naar de fietsenstalling. Verder is er op de begane grond ruimte voor een restaurant met een terras in een ‘verborgen tuin’. Deze tuin zal door een tuinmuur worden afgeschermd van de Amsterdamseweg.

Rondom de maquette 
In december jl. hebben we omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd rondom de maquette om samen het ontwerp voor het Hoekhuis te bekijken. Na de toelichting kon iedereen vragen stellen en mondeling of schriftelijk reageren op het plan. Met deze reacties hebben we het definitieve ontwerp aangescherpt en de vergunning ingediend bij de gemeente Amersfoort. Een belangrijke mijlpaal!

Hoe nu verder?
Voor de vergunning van het Hoekhuis hebben we een zogenaamd ‘projectbesluit’ aangevraagd, waarmee de wijziging van de bestemming van dit stuk grond en de bouwvergunning in één keer geregeld worden (dat zijn normaal twee verschillende procedures). We verwachten dat na de zomer deze door de gemeente ter inzage zal worden gelegd. Naast het Hoekhuis lopen we ook voor kamer 2 – een woongebouw op de plek waar restaurant/supermarkt Het Lokaal zit (en blijft zitten) – zo’n projectbesluit door. Parallel werken we ook aan de bestemmingswijziging voor het gehele gebied en we verwachten dat ook deze na de zomer ter inzage zal komen.

Mogelijke planning bouw Hoekhuis
De planning is afhankelijk van hoe het proces van vergunningverlening verloopt. Gaat dat vloeiend, dan starten we begin 2024 met de bouw van het Hoekhuis. Omstreeks diezelfde periode zullen we dan ook kunnen delen hoe deze woningen in de markt worden gezet – huur of koop – en eventueel de prijzen van de woningen.

NB De afgebeelde impressies zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nieuwsoverzicht