Q&A

Bekijk op deze pagina de meestgestelde vragen.

Om de toekomstplannen voor De Nieuwe Stad uit te kunnen voeren moeten we de komende jaren soms schuiven met bestaande huurders. Op dit moment gebruikt de GGD de hal en Het Lokaal zal deze ruimte ook tijdelijk gebruiken wanneer er gebouwd wordt.

Door de nieuwe functies en het bijzondere karakter van De Nieuwe Stad wordt het gebied, nog meer dan nu al het geval is, een aanvulling op de bestaande binnenstad. Mensen die hier wonen wandelen straks de binnenstad in. Bezoekers van het centrum komen naar De Nieuwe Stad voor bijvoorbeeld de winkeltjes, een festival, het stadstrand, boodschappen of de kapper. We zullen rekening houden dat het gebied goed bereikbaar is voor fietsers en wandelaars en dat het met een wandelroute ook wordt verbonden met het naastgelegen Isselt.

Met de auto zal het parkeerhuis in De Nieuwe Stad bereikbaar zijn. Zowel vanaf de Eemlaan als vanaf de Brabantsestraat om zo de rotonde De Nieuwe Poort te ontlasten. Bezoekers kunnen via de Eemlaan in- en uitrijden (circa 30% van de capaciteit). Bewoners en gebruikers van De Nieuwe Stad kunnen via de Brabantsestraat in- en uitrijden (circa 70% van de capaciteit).

We onderzoeken of een nieuwe keerlus voor vrachtverkeer op de Eemlaan helpt om het verkeer in en rond De Nieuwe Stad en het Eemplein te beperken.

Nee, maar als u zich via www.denieuwestadgroeit.nl/contact inschrijft dan brengen we u ervan op de hoogte zo gauw dat wel kan.

De Oliemolenhof blijft een plein waar ook evenementen worden gehouden. Uiteraard zullen we rekening met elkaar moeten houden, maar de nieuwe bewoners weten dat ze in een dynamisch stuk stad komen te wonen, waar ook evenementen worden georganiseerd.

We hebben op dit moment nog geen uitgewerkt ontwerp en deze vraag kunnen we dan ook nog niet beantwoorden. Wanneer u zich inschrijft voor updates via www.denieuwestadgroeit.nl/contact hoort u het wanneer we meer weten.

Kinderen spelen in de kleine parken, op het plein, er komen speelplekken, maar ook het openbaar gebied is autoluw.

We voorkomen hittestress door in ons plan voldoende groen toe te voegen. Parken en daktuinen zorgen in de zomer niet alleen voor verkoeling vanwege de beplanting, maar dienen ook als waterbuffer in natte periodes. Zo is er tijdens de drogere periodes meer water beschikbaar.

We hopen in het eerste kwartaal van 2024 te kunnen starten met de bouw van de eerste twee gebouwen. We kunnen bouwoverlast niet geheel voorkomen, maar we gaan uiteraard ons uiterste best doen om hinder van bouwgeluid en verkeer te beperken. We zijn ons er goed van bewust dat de bestaande huurders en gebruikers van het gebied de bouwperiode zo goed mogelijk moeten kunnen blijven functioneren op hun plek.

We hebben een windonderzoek gedaan dat erop wijst dat er met de bebouwing het windklimaat in De Nieuwe Stad verbetert ten opzichte van de huidige situatie.

Het Platform is bijna 17 meter hoog. Dat betekent dat het gebouw op het Fabrieksplein zo’n 53 meter hoger is.

Ter vergelijking: de Onze Lieve Vrouwetoren is 98,33 meter. De nieuwe woontorens aan de Hogeweg zijn 60 en 64 meter, net al La Balise langs de A1 bij Nieuwland.

Voor de huidige huurders in het gebied verandert er niks, dus er komen ook geen nieuwe parkeerplaatsen bij voor de huidige huurders. De nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd ten behoeve van de nieuwe bewoners.

Dat moet nog verder uitgewerkt worden, maar we willen graag groen toevoegen in de bestaande openbare ruimte, een aantal kleine parken aanleggen en ook groen op de gebouwen, de gevels en op daken toevoegen.

De industriële historie geeft De Nieuwe Stad haar bijzondere karakter. En dat willen we behouden, ook bij de toevoeging van nieuwe gebouwen. Het gebied kent nu een afwisseling tussen grote gebouwen en kleine bebouwing. Muren van baksteen en beton met gedetailleerde kozijnen en details in heldere kleuren sieren het complex. De constructies en structuren van gebouwen zijn vaak zichtbaar. Al dit soort elementen zorgen voor een industriële poëzie die we koesteren en waar we op voortbouwen, zonder ze letterlijk na te bouwen. Het Platform is een goed voorbeeld.

Zo’n 30% van de nieuwe parkeerplekken in het nieuwe parkeerhuis en de ondergrondse parkeergarage zal voor bezoekers zijn. Dat betekent dat - als er plek is - ook de bezoekers van de Prodentfabriek hier kunnen parkeren.

Ja, er wordt in de plannen rekening gehouden met leveringen in het gebied. Het gebied zal bereikbaar blijven voor vrachtverkeer.

Dit project is inderdaad onderdeel van Langs Eem en Spoor, maar loopt vooruit op de andere projecten. Langs Eem en Spoor bestaat uit verschillende projecten waarvan de Nieuwe Stad er een is. Gemeente Amersfoort heeft een supervisor aangesteld om de samenhang te bewaken. Wij hebben contact met hem. Hij is betrokken bij alle plannen.

De invoering van MaaS (deelmobiliteit zoals we in De Nieuwe Stad gaan toepassen) is een stadsbrede discussie en hangt nauw samen met het al dan niet invoeren of wijzigen van vergunningsparkeren in delen van of in de gehele stad. Ook in De Nieuwe Stad speelt deze discussie.
We gaan alles inzetten op het stimuleren van deelmobiliteit in De Nieuwe Stad en we zullen met goede informatie vooraf vooral nieuwe bewoners aantrekken die geen eigen auto bezitten. Een auto kun je in De Nieuwe Stad niet voor de deur parkeren en bewoners krijgen geen parkeervergunning.

De Nieuwe Stad is op loopafstand van het treinstation en de binnenstad. Bovendien weten de nieuwe bewoners van De Nieuwe Stad straks vooraf heel goed waar ze aan toe zijn – het bezit van een eigen auto wordt niet gestimuleerd - en gaan wij zorgen voor een aantrekkelijk aanbod qua deelmobiliteit.

Ongeveer 30% van de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen in het parkeerhuis en de ondergrondse parkeergarage zal voor bezoek zijn. Verder zijn de parkeergarages Eemplein en het Opidium op zeer korte loopafstand.

Groot. Maar niet alles wordt tegelijk gebouwd. we zullen elk deelplan voorleggen aan de omgeving en meebewegen met nieuwe ontwikkelingen waar mogelijk.

Volgens de kaders opgesteld door gemeente Amersfoort is er voor detailhandel geen plek in De Nieuwe Stad. Winkelruimte met ambacht is wel mogelijk zoals een kledingontwerper met een winkel erbij.

Nee, maar we hopen natuurlijk wel dat de nieuwe bewoners bijvoorbeeld hun boodschappen in het gebied zullen doen en hun haar laten knippen in De Nieuwe Stad. Als mensen elkaar ontmoeten komen ze wellicht samen tot goede plannen en ideeën. Zo creëer je verbinding tussen ondernemers en bewoners.

Als nieuwe bewoner heb je geen invloed op de bedrijven die zich vestigen in De Nieuwe Stad. Of een bedrijf een ruimte in De Nieuwe Stad kan krijgen, wordt getoetst aan wettelijke regels. Bij overlast gelden dezelfde regels als in de rest van de stad. Wat voor ons belangrijk is, is dat we rekening houden met elkaar: bewoners met ondernemers en evenementen, en ondernemers en evenementen met de bewoners. Daar zetten wij als gebiedsbeheerder ons nu al voor in en dat zal straks ook zo zijn.

Er is ruimte voor één nieuw horecaconcept, en voor twee kleine horecazaken die geen restaurant zijn, dus neem vooral contact op met info@denieuwestad.nl voor de mogelijkheden.

We verwachten dat door alle ontwikkelingen, nieuwe functies en de Oliemolenhof als evenemententerrein de naamsbekend van De Nieuwe Stad verder zal groeien de komende jaren. Heel fijn als hier meer bezoekers komen. Maar we streven er niet naar om een toeristische attractie te worden.

Ja, door de coronapandemie waren er de afgelopen jaren veel minder evenementen. Door het toevoegen van wonen en andere functies verwachten we dat de levendigheid en de dynamiek van het gebied zal toenemen.

We hebben een uitgebreide zonnestudie gedaan en de gebouwen zijn zo bedacht dat er - als de zon schijnt - zon op de Oliemolenhof en op het stadstrand Zandfoort aan de Eem blijft.

Voor bestaande huurders verandert er niks. We verminderen niet het aantal fietsparkeerplekken, maar zullen ook geen nieuwe (overdekte) erbij maken. Elk woongebouw krijgt straks wel een eigen inpandige fietsenberging voor de bewoners. Fietsparkeren voor bezoekers is en blijft in het openbaar gebied.

De tekeningen zijn een weergave van de bouwvolumes die we voor de verschillende locaties in gedachten hebben. Daadwerkelijke ontwerpen volgen in de volgende fase.

De Eem is geen onderdeel van het plangebied, maar de Eem is wel degelijk een belangrijk onderdeel van dit stuk stad. Met het beoogde straten- en stegenplan proberen we de bewoners en bezoekers van De Nieuwe Stad telkens te trakteren op uitzicht op de Eem en hen te verleiden om er naar toe te lopen. Ook proberen we, daar waar wij er invloed op hebben, de randen van ons plangebied te laten aansluiten op de kwaliteit van de Eem, bijvoorbeeld vergroening. En we onderzoeken ook of we water uit de Eem kunnen gebruiken als duurzame manier van koeling voor het gebied.

Dat hangt van de plek af, maar het is inderdaad mogelijk dat uw uitzicht of bezonning kan veranderen. Daar worden momenteel studies naar gedaan.

Onlangs zijn de onderzoeksresultaten van SOAB (zij deden onafhankelijk onderzoek naar oplossingen voor de rotonde) besproken in de gemeenteraad en er is besloten dat er twee voorkeursvarianten verder zullen worden onderzocht. Beide varianten zorgen voor een significant grotere verkeerscapaciteit van De Nieuwe Poort. Lees hier meer over op de website van gemeente Amersfoort.