Uitwerkingsvoorstel stedenbouwkundig plan

Zaterdag 19 februari toonden we de bouwstenen voor het stedenbouwkundig plan voor De Nieuwe Stad aan omwonenden, belanghebbenden en inwoners van Amersfoort. Tijdens deze goed bezochte rondwandeling door het gebied hebben we veel reacties ontvangen. Met behulp van alle reacties en veel nauw overleg tussen Schipper Bosch, Gemeente Amersfoort, de ontwikkelaars van kamer 3 en 4 en stedenbouwkundig bureau ZUS is het plan de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Dit uitwerkingsvoorstel is vandaag gedeeld.

Reactieverslag
De ruim 200 bezoekers van de rondwandeling konden een reactie achterlaten op borden (op post-its). Achteraf konden mensen nog via de mail of via de website van de gemeente Amersfoort reageren op de bouwstenen. De reacties hebben we gebundeld tot een reactieverslag. Bekijk het verslag hier.

Uitwerkingsvoorstel De Nieuwe Stad
De bouwstenen zijn de basis voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan waar de afgelopen maanden hard aan gewerkt is. U kunt het Uitwerkingsvoorstel De Nieuwe Stad – stedenbouwkundig plan en uitwerking van de kaders hier lezen. Bekijkt u liever een samenvatting van deze uitwerking, dan vindt u deze hier. Binnenkort zal ook het college van Amersfoort en de gemeenteraad zich over dit plan gaan buigen. Pas als zij ermee instemmen is het plan definitief.

Over het plan
De ambities voor De Nieuwe Stad zijn hoog. Er komen ca. 850 woningen bij in het gebied voor verschillende doelgroepen en dus is er veel aandacht voor leefbaarheid op straatniveau. Het toevoegen van groen en het faciliteren van ontmoetingen dragen daaraan bij.

Het vergroenen doen we niet alleen op maaiveld maar ook op en in de woongebouwen. We hebben daarbij ook speciale aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit, het voorkomen van hittestress en het vasthouden van water in het gebied. Ons streven is duurzame energieopwekking en we streven naar – waar we kunnen – energieneutraal te zijn.

De Nieuwe Stad wordt zoveel mogelijk autoluw. We realiseren een parkeerhuis met daaronder een logistieke hub voor afvalinzameling, pakketjes en bezorgdiensten. Daardoor beperken we het autoverkeer op de Oliemolenhof zoveel mogelijk waardoor het voor voetgangers en fietsers een aangenaam gebied wordt.

Vragen of opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van het lezen van het reactieverslag of het Uitwerkingsvoorstel De Nieuwe Stad  – stedenbouwkundig plan en uitwerking van de kaders nog vragen aan eigenaar en ontwikkelaar Schipper Bosch of de gemeente Amersfoort, dan kunt u zich aanmelden voor een spreekuur op 9 juni a.s. tussen 16:00 en 18:00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@denieuwestadgroeit.nl en kan tot uiterlijk 5 juni a.s. Vervolgens ontvangt u van ons een mail waarin we u laten weten waar het spreekuur is en hoe we het precies inrichten. Als u via de mail wilt reageren kan dat via hetzelfde e-mailadres tot 13 juni a.s.

Hoe gaan we nu verder?
We vragen zowel het college als de gemeenteraad van Amersfoort in te stemmen met het uitwerkingsvoorstel van het stedenbouwkundig plan voor De Nieuwe Stad. Als zij akkoord zijn, kunnen we per kamer (dat is de naam voor de verschillende bouwpercelen in het gebied) aan de slag met het uitwerken van het deelplan. Per kamer komt er opnieuw een mogelijkheid om mee te kijken en te reageren.

Nieuwsoverzicht