Kaderstellende notitie

De gemeente Amersfoort heeft een 'kaderstellende notitie' opgesteld waarin regels en randvoorwaarden staan voor de vervolgplannen voor De Nieuwe Stad. De gemeente hoort graag wat u vindt van de kaders waarover de gemeenteraad een besluit zal nemen. Zijn de belangrijke thema’s benoemd? Is er voldoende ruimte én duidelijkheid voor de uitwerking? Is overal aan gedacht? Het is immers de basis waar we de komende jaren op verder bouwen. Op de website van de gemeente Amersfoort kunt u de kaderstellende notitie lezen en erop reageren. Er kon worden gereageerd tot en met 9 juli jl. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Hieronder ziet en leest u in het kort de inhoud van de kaderstellende notitie:

Let op: dit is een samenvatting. De hele notitie leest u op de website van de gemeente Amersfoort

Hoogstedelijke identiteit met een eigen karakter

  • De Nieuwe Stad krijgt een mix van nieuwe en oude gebouwen en functies met diversiteit.
  • De bebouwing zal verschillen in hoogte. Lager aan de kant van de Eem en hoger aan de kant van de Amsterdamseweg. De invulling van de plinten van de gebouwen, dus wat er gebeurt op de begane grond, moet zorgen voor een levendig gebied.
  • We kiezen voor aansprekende architectuur. Bijzondere gebouwen waarbij we de historische gebouwen combineren met nieuwbouw. Op sommige plekken willen we, net zoals we bij Het Platform boven FLUOR en Picnic hebben gedaan, de oude gebouwen laten staan en er nieuw boven bouwen.
  • Het openbaar gebied is geen sluitpost, maar een essentiële verbinder.
  • Het streven is om het stadstrand Zandfoort aan de Eem te behouden.
  • Ook de keet van de Sassianen blijft staan. Al zal de omgeving wel behoorlijk veranderen.

Programma woon- werkmilieus en voorzieningen

In De Nieuwe Stad streven we naar een mix van functies: ambachten in de ateliers, kenniswerkers in een hoogwaardige kantoorruimte, een poppodium, horeca, onderwijs en bijzondere detailhandel. Flexibiliteit is daarbij belangrijk. De ruimte waar eerst een ambacht zat, kan nu een kantoor zijn en andersom. We willen kunnen reageren op de behoefte die er is. We willen bedrijven die hier nu zitten behouden en ruimte geven om te groeien. Te denken aan Lokaal, FLUOR, Twynstra Gudde, het MBO. Dat vergt wel ruimte in de gemeentelijke regels. In totaal willen we binnen De Nieuwe Stad ongeveer 10.000 m2 kantoorruimte toevoegen.

De bestaande zelfstandige horeca blijft en er is ruimte voor één groot nieuw horecaconcept. Er is ook ruimte voor wat kleinere initiatieven zoals een ijssalon of een plek voor een barista.

Er komt geen nieuwe ruimte voor detailhandel. Maar Het Lokaal krijgt wel ruimte om hier uit te breiden. En er blijft ruimte voor kleine creatieve werkplaatsen die spullen verkopen.

Wonen

Er komen woningen bij in De Nieuwe Stad. Een dynamisch gebied dicht bij het centrum zal vooral eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens aantrekken verwachten we. We willen voor verschillende leeftijden en woonwensen bouwen, zowel huurwoningen als koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Het wordt niet zo maar een buurt. Dit wordt een woonmilieu in een bijzondere omgeving waar bewoners alles bij de hand hebben. Ze kunnen hier wonen, werken, uitgaan en contact hebben met elkaar. Ze leven niet achter hun voordeur maar buren en ondernemers zullen elkaar opzoeken.

Openbare ruimte en verbindingen

Het openbaar gebied is belangrijk. Het moet ervoor zorgen dat mensen de buitenruimte gebruiken, elkaar daar ontmoeten, er is ruimte voor bijzondere initiatieven. We willen groene, veilige verblijfsgebieden voor iedereen, jong en oud. Zowel op het plein als in de zogenaamde pocketparken, kleine groene oases in het gebied waar mensen kunnen zitten, kunnen sporten of waar kinderen spelen. Er lopen geen wegen door het gebied maar wel straten en stegen waar auto’s slechts te gast zijn.

De Oliemolenhof is een mooi voorbeeld van wat we voor ogen hebben. Hier is met zorg gewerkt aan vergroening en infiltratie. De 37 aanwezige bomen hebben een volwassen maat en de groenvakken een uitgekiende mix aan beplanting. Het regenwater van dit plein wordt volledig geïnfiltreerd in de bodem en heeft bij piekbuien een overloopmogelijkheid naar de Eem.

Mobiliteit

Voetgangers en fietsers zijn de baas in De Nieuwe Stad. De auto wordt gedoogd. Maar we willen er zo min mogelijk van merken.

Dat begint met zorgen dat er zo min mogelijk auto’s zijn. Daarom gaan we werken met MaaS, Mobility as a Service. Bewoners en werknemers in De Nieuwe Stad dienen gebruik maken van een divers aanbod van auto’s, fietsen en OV. Er worden alleen duurzame oplossingen aangeboden, passend bij de vraag van de bewoners en ondernemers.

Als hier grote en kleine auto’s beschikbaar zijn voor als je die nodig hebt, en ook andere oplossingen beschikbaar zijn, dan heb je geen auto nodig als je hier woont of werkt. Die oplossingen zijn niet alleen voor de nieuwe bewoners maar mensen die in de omgeving wonen kunnen daar ook gebruik van maken.

Er komt een parkeerhuis tussen het gebouw van de HU en Het Platform. Hoe de verkeerscirculatie precies zal gaan hangt ook af van de oplossing voor de rotonde bij het Eemplein.

Duurzaamheid

De ambitie is energieneutraal bouwen met 100% eigen energieopwekking binnen het gebied. We willen werken aan duurzaamheid in gebouwen, in het gebied en in de hele wijk. Bijvoorbeeld met een centrale voorziening voor warmte en kou.

We willen zo flexibel en circulair mogelijk bouwen. Dat geldt voor de techniek maar ook voor de functies van gebouwen. We stimuleren het hergebruik van bestaande gebouwen en maken gebouwen zo flexibel mogelijk zodat ze later ook op andere manieren te gebruiken zijn.

We willen klimaatadaptief bouwen. Dat doen we onder andere door wateroverlast te voorkomen. Als er in korte tijd veel regen valt, slaan we dat op. Met meer bomen en verschillende soorten proberen we de hittestress in het gebied te verminderen. Bij goed geïsoleerde woningen ligt het gevaar op de loer dat deze woningen in de zomer te warm worden en de warmte niet meer kwijt raken. In het ontwerp is aandacht voor juiste toepassing van zonwering, koeling en ventilatie/spuivoorzieningen in de woningen.