Rondom de maquette met omwonenden, belanghebbenden en raadsleden

Onlangs heeft Schipper Bosch aan omwonenden, belanghebbenden en raadsleden de ontwerpen laten zien van kamer 10 (woongebouw op het parkeerterrein hoek Brabantsestraat en De Nieuwe Poort) en kamer 2 (woongebouw op de plek waar restaurant/winkel Het Lokaal zit). We hebben deze avond veel opmerkingen, suggesties en vragen opgehaald, die we gebruiken om de ontwerpen verder aan te scherpen.

Kamer 10
Velen gaven aan het een mooi ontwerp te vinden. Wel wordt er gevraagd om onderzoek te doen naar zon, geluid, schaduw en wind. Deze onderzoeken zijn onderdelen van de Hoogbouw Effect Rapportage die we moeten doen voor de bestemmingswijziging.

Het enthousiasme over de ruime groene balkons in het ontwerp is over het algemeen groot, met de kanttekening dat het uiteraard wel goed verzorgd moet worden en dat daar dus wellicht een collectieve oplossing voor moet komen. Ook het idee om een besloten tuin te maken met een muur daaromheen kan op veel steun rekenen.

Kamer 2
Ook kamer 2 krijgt via de reactieformulieren veel lof voor het ontwerp. Wel geven een aantal omwonenden aan zich zorgen te maken over de reflectie van het licht op de gevel aan de Eemzijde. Dus daar gaan we mee aan de slag. Daarnaast zijn er opmerkingen over het groen: de wens om – naast het groen aan de kant van de Oliemolenhof – ook groen op de gevel aan de kant van de Eem te zien.

Vervolg
We werken nu verder aan het ontwerp. Naast dat we de reacties en suggesties meenemen, hebben we ook gesproken met het regieteam – een team van professionals op verschillende gebieden dat ook meekijkt naar alle ontwerpen – en uiteraard vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen van de gemeente Amersfoort. Met alle feedback gaan we aan de slag en zo maken we een definitief ontwerp.

 

 

Nieuwsoverzicht