Kaderstellende notitie voor De Nieuwe Stad vastgesteld door de gemeenteraad

Op dinsdag 25 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaderstellende notitie die is opgesteld voor De Nieuwe Stad. De kaders gaan over inhoud (waar we aan werken), proces (hoe we eraan werken) en participatie (de mogelijkheden voor de omgeving om mee te denken). Kortom, regels en randvoorwaarden waar de toekomstplannen voor De Nieuwe Stad aan moeten voldoen. Het is de basis voor de ontwikkelingen van het gebied de komende jaren.

Amendement
Met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen stemde de gemeenteraad in met de kaders. Ook het amendement ‘Opties openhouden voor ontsluiting De Nieuwe Stad’ werd aangenomen. Dit amendement gaat over hoe het verkeer straks De Nieuwe Stad kan bereiken. Dit is nog afhankelijk van de oplossing voor rotonde De Nieuwe Poort en het eventuele verleggen van de Brabantsestraat en wordt later – dus niet in deze kaders – definitief besloten. Lees hier het amendement.

Lof en zorg
Voorafgaand aan het stemmen was de meerderheid van de raad positief over het plan en trots dat er zo’n ontwikkeling in hun stad is. Lef en visie werden geprezen. Maar ook werden er zorgen uitgesproken. Vooral op het gebied van de toepassing van deelmobiliteit (Mobility as a Service), dat een belangrijk onderdeel is van het plan voor De Nieuwe Stad. Desondanks is er ook vertrouwen dat juist deze plek zich daar heel goed voor leent. Lees hier de kaderstellende notitie.

Nieuwsoverzicht