Gemeente stelt Kaderstellende notitie op voor De Nieuwe Stad

Vandaag valt er bij direct omwonenden van De Nieuwe Stad een brief van de gemeente Amersfoort op de deurmat met daarin de uitnodiging om te reageren op de kaderstellende notitie. Ook wordt de uitnodiging breder verspreid middels de stadsberichten en de nieuwsbrief van de gemeente.

De kaders voor De Nieuwe Stad zijn volgens de vijf thema’s van Langs Eem en Spoor ingedeeld; het zijn harde uitgangspunten waar het Stedenbouwkundig Plan straks aan moet voldoen.
1. Hoogstedelijke identiteit met een eigen karakter
2. Programma woon- werkmilieus en voorzieningen
3. Openbare Ruimte en Verbindingen
4. Mobiliteit (Bereikbaarheid en Parkeren)
5. Duurzaamheid

De kaderstellende notitie staat op de website van de gemeente Amersfoort en reageren kan tot en met 9 juli 2021.

Schipper Bosch zal – nadat deze kaderstellende notitie is vastgesteld door de gemeenteraad – een stedenbouwkundig plan presenteren binnen deze kaders.  In dit plan wordt de toekomst van De Nieuwe Stad veel concreter. U kunt meepraten over dit stedenbouwkundige plan door u in te schrijven via de contactpagina. Dan ontvangt u vanzelf een uitnodiging wanneer het zo ver is. De verwachting is dat het stedenbouwkundig plan nog dit jaar gepresenteerd kan worden.

Nieuwsoverzicht