Bestemmingsplan tot en met 31 januari 2024 ter inzage

Om wonen in en de verdere ontwikkeling van De Nieuwe Stad in Amersfoort mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan voor het gebied nodig. Daarin staat hoe de grond gebruikt mag worden en waar gebouwd mag worden. Aan het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is de afgelopen maanden hard gewerkt.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Op 14 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Voordat het bestemmingsplan definitief is, kunt u het bekijken. Vanaf 21 december tot en met 31 januari 2024 liggen de documenten bij de gemeente ter inzage. Omwonenden van De Nieuwe Stad worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld via een brief van de gemeente. Het is dus mogelijk dat u via een andere weg ook op de hoogte bent gesteld van deze ter inzage legging.

Zo kunt u de documenten bekijken
De documenten zijn te bekijken in de publiekshal van Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1. Digitaal bekijken is ook mogelijk via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0307.BP00171-0201).  Op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen staat bij de informatie over het ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Stad hoe u kunt reageren.

Heeft u na het lezen van het ontwerpbestemmingsplan nog vragen?
Dan bent u van harte welkom tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 24 januari 2024 tussen 19:00 en 21:00 uur in Het Platform, Oliemolenhof 18A. Gemeente Amersfoort, ontwikkelaars Schipper Bosch en Ter Steege en eigenaar van Zandfoort aan de Eem met ontwikkelaar Vireo zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Via de website van de gemeente Amersfoort  www.amersfoort.nl/denieuwestad vindt u ook een beknopte samenvatting van het ontwerpbestemmingsplan.

Nieuwsoverzicht